skip to Main Content

Cleanroom

Cleanroom specialist

Cleanroom schoonmaak

In bepaalde industrieën, zoals de farmaceutische-, electronische- en food-industrie, is het noodzakelijk om gedurende de productie bepaalde producten te beschermen tegen stof en bacteriën. Dit gebeurt in een cleanroom. Hier wordt in een beschermde atmosfeer het aantal stofdeeltjes (stofarme cleanroom) of bacteriën (kiemarme cleanroom) beperkt.

Cleanroom klassen

Er bestaan verschillende cleanroom-klassen. Deze klassen zijn gebaseerd op het maximaal toelaatbare aantal deeltjes per hoeveelheid lucht. Deze klassen zijn onder andere vastgelegd in de volgende normbladen ISO 14644-1. Klasse 1 t/m 9 , waarbij klasse 1 de schoonste is. Een andere norm is GMP-z . Deze norm kent vier klassen, te weten A t/m D. Deze norm wordt in alle ziekenhuizen toegepast.  De derde norm is U.S. federal standard, deze norm wordt voor in de IC-wereld toegepast en kent zes klassen, t.w. klasse 1 t/m klasse 100.000. Klasse 1 is hier de schoonste klasse. BSD Services is volledig op de hoogte van alle gedragsregels in deze verschillende klassen.

Controle

Een ander belangrijk aspect van het correct reinigen van een cleanroom is het in samenwerking met de opdrachtgever goed vastleggen van de protocollen. Het reinigen van een cleanroom is altijd maatwerk. Door het duidelijk sturen en controleren op de afspraken omtrent reiniging (protocollen) garanderen wij een gedegen en stabiel resultaat.

Back To Top